STOP PRZEMOCY

POWIEDZ STOP PRZEMOCY
POLICJA LICZY NA TWOJĄ POMOC


   Jesteś świadkiem:
 • zagrożenia życia i zdrowia
 • napadu rabunkowego
 • katastrofy lub wypadku
 • rozpoznałeś poszukiwanego przestępcę
 • jest potrzeba pilnej interwencji
  1. Chcesz ujawnić sprawcę:
 • zabójstwa
 • napadu rabunkowego
 • narkomanii
 • przestępstw gospodarczych
 • przemocy w rodzinie
 • demoralizacji nieletnich
 • innych przestępstw

DZWOŃ
997


lub bezpłatne połączenie z Policją wałbrzyską
0-800-166-017

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacja dla ofiar przemocy w rodzinie

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 01.12.2014 roku)